نمایش یک نتیجه

بزرگترین چالش در آشپزخانه، چه کوچک باشد چه آن‌قدر بزرگ که یک تیم آشپزی بتواند در آن کار کند، انتخاب جای نگهداری (کابینت) و انبار مواد است. با اعمال سیاست (روی هر اینچ باید حساب کرد)، می‌توان بهترین نتیجه را به دست آورد.

اگر محل نگهداری مواد و ظروف خوب طراحی شده باشد،یعنی همه نیازهای خاص آشپز، و هماهنگی‌ با سبک آشپزخانه در نظر گرفته شده باشد، کارهای آشپزخانه با قرار گرفتن هر شیء در جای درست و به وقت درست، آسان‌تر انجام می‌گیرد.

قاعده این است: هر چیز باید نزدیک به محل استفاده‌اش نگهداری شود: وسایل شیرینی‌پزی نزدیک فر، کاردهای نزدیک کابینت تخته گوشت‌بری، دیگ و قابلمه نزدیک اجاق و ظروف میز غذاخوری نزدیک ماشین ظرفشویی.