کاغذ دیواری DutchWall


با کاغذ دیواری فوتوگرافیک از یک منظره، احساس آرامش را به خانه بیاورید.
آخرین تابش آفتاب از یک عصر تابستانی زیبا در سایه های پاستلی که
یک منظره فوق العاده در فالند است. این دیوار نگاره را به یک پس زمینه
مناسب برای یک فضای رویایی تبدیل میکند.

برند محصول: دسته: برچسب: