[طراحی و معماری داخلی]

پروژه ویلا

مشتری

طراحی داخلی

زمان پروژه

مهر 1400

خدمات

طراحی و اجرا

دسته‌بندی پروژه

مسکونی

پروژه ویلا هفت سنگان قزوین

پروژه ویلای هفت سنگان قزوین

مدیریت، نظارت و اجرا

 

کارفرما جناب آقایان فرجی پور و زنجانی

×